Ställ ut din konst

Som hobbykonstnär är det ofta själva skapandeprocessen som är den viktiga. Samtidigt kan det vara roligt att visa upp det du gjort, framför allt om du har hållit på i några år och hittat din uttrycksform. En konstutställning är ett fantastiskt sätt att visa upp sina verk och träffa andra konstintresserade. Så här går du tillväga om du vill ställa ut din konst.

Välj ut dina verk

Börja med att välja ut vilka verk du vill visa upp. Kanske skapar de en helhet tillsammans eller visar på en bredd i ditt konstnärskap? Oberoende av om du stickar, målar eller jobbar med lera så går dina verk att ställa ut. Om du ska rama in dina verk är det bra att fundera över vilken typ av ram som bäst lyfter fram dina alster. På BGA hittar du många alternativ att inspireras av.

Kontakta gallerier

Ett första steg är alltid att hitta en utställningslokal. Du kan alltid kontakta befintliga gallerier men mer troligt är att du som hobbykonstnär behöver hitta en egen lokal att ställa ut på och ordna utställningen själv eller tillsammans med andra kreatörer. Varför inte din egen trädgård eller annan lättillgänglig plats?

Utforma sedan utställningen med utgångspunkt i rummet och din egen konst. I vilken ordning vill du att besökarna ska titta på din konst? Vad ska de uppleva när de kommer dit? Hur ska konsten hängas och placeras och hur ska den belysas? Första gången du gör en utställning är det många saker du behöver undersöka och experimentera med. Se utställningen som ett konstverk i sig och använd din kreativitet för att skapa en fin upplevelse för besökarna.

Det sista steget är att bjuda in vänner, bekanta och konstnärskollegor till vernissage. Gärna med med inbjudningskort du själv skapat förstås!